Grŵp Cynghori Trethi Llywodraeth Cymru - Penodi Aelod Academaidd

Mae ymateb llawn Llywodraeth y DU i adroddiad y Comisiwn Silk, yn dilyn y cyhoeddiad gan y Prif Weinidog a'r Dirprwy Brif Weinidog ar 1 Tachwedd, yn gam mawr ymlaen i ddatganoli yng Nghymru. Rydyn ni nawr yn dechrau ar raglen waith fawr sy'n prysur ddatblygu i fwrw ymlaen â'r newidiadau hyn. Mae Llywodraeth Cymru yn sefydlu Grŵp Cynghori Trethi i gefnogi'r gwaith hwn, dan gadeiryddiaeth y Gweinidog Cyllid.

Diben y grŵp yw rhoi cyngor a chymorth ar ddatblygu polisi a gweinyddu trethi yng Nghymru. Bydd hefyd yn rhoi cyngor ar effaith ehangach polisi trethi Cymru ar randdeiliaid ac economi a chymdeithas Cymru. Bydd y grŵp hefyd yn helpu i ddechrau cyfathrebu a gwella cyfathrebu gydag ystod eang o randdeiliaid ynghylch polisi a gweinyddu trethi er mwyn llywio ymgynghoriadau a deddfwriaeth trethi Llywodraeth Cymru yn well.

Dyddiad cau: 10 Ionawr 2014

Grŵp Cynghori Trethi Llywodraeth Cymru - Penodi Aelod Proffesiynol Trethi

Mae ymateb llawn Llywodraeth y DU i adroddiad cyntaf Comisiwn Silk, yn dilyn y cyhoeddiad pwysig gan y Prif Weinidog a'r Dirprwy Brif Weinidog ar 1 Tachwedd, yn gam mawr ymlaen i ddatganoli yng Nghymru. Rydym nawr yn dechrau ar raglen waith fawr sy'n datblygu’n gyflym i fwrw ymlaen â'r newidiadau hyn. Mae Llywodraeth Cymru yn sefydlu Grŵp Cynghori Trethi i gefnogi'r gwaith hwn, o dan gadeiryddiaeth y Gweinidog Cyllid.

Diben y grŵp yw rhoi cyngor a chymorth ar ddatblygu polisi a gweinyddu trethi yng Nghymru. Bydd hefyd yn rhoi cyngor ar effaith ehangach polisi trethi Cymru ar randdeiliaid ac economi a chymdeithas Cymru. Bydd y grŵp hefyd yn helpu i ddechrau cyfathrebu a gwella cyfathrebu gydag ystod eang o randdeiliaid ynghylch polisi a gweinyddu trethi er mwyn llywio ymgynghoriadau a deddfwriaeth trethi Llywodraeth Cymru yn well.

Dyddiad cau: 10 Ionawr 2014

Banc Byrddau Celfyddydau a Busnes Cymru – Cyfleoedd Amrywiol

Mae Byrddau effeithiol yn deall beth yw eu rolau a’u cyfrifoldebau, yn cydweithio’n llwyddiannus ac yn meddu ar yr amrywiaeth cywir o sgiliau. Dylai unrhyw fwrdd wneud cyfraniad hanfodol i lwyddiant ei sefydliad - bydd yn ei rwystro rhag tyfu os nad yw’n effeithiol. Mae Celfyddydau a Busnes Cymru yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i sefydliadau celfyddydau a’u byrddau, gan eu helpu i gyflawni eu potensial drwy lywodraethu cryf ac effeithiol.

Un o’r rhai mwyaf llwyddiannus o’r rhain yw’r Banc Byrddau, sef cynllun sy’n rhoi rheolwyr sydd â sgiliau arbenigol ar fyrddau sefydliadau celfyddydau. Cyn cael eu rhoi ar fyrddau, caiff unigolion eu cydweddu’n ofalus, gan ystyried eu sgiliau, lleoliad daearyddol, diddordebau a phersonoliaeth a chânt hyfforddiant yn faes llywodraethu arfer gorau.

Dyddiad cau: Parhaus

Y Gronfa Loteri Fawr - Benodi Cadeirydd a Chyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr

Mae gan y Gronfa Loteri Fawr £15 miliwn i’w fuddsoddi, i gefnogi’r cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Er mwyn gwneud hyn, mae am sefydlu ymddiriedolaeth annibynnol a fydd yn buddsoddi’r arian mewn nifer fach o gymunedau dynodedig dros gyfnod o 10 mlynedd.

Mae am benodi Cadeirydd a Chyfarwyddwyr Ymddiriedolwyr i ddatblygu’r model busnes a sicrhau y caiff y rhaglen ei chyflawni’n effeithiol. Bydd angen i chi ymrwymo i tua 24 diwrnod y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 20 Ionawr 2014

Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy – Penodi Cadeirydd ac aelodau i’r Grŵp Llywio

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Cymru yn penodi cadeirydd ac aelodau i’r Grŵp Llywio Gwella Strategol. 

Mae bod yn Gadeirydd neu aelod o’r Grŵp Llywio Gwella Strategol ar gyfer lles yn gyfle i gyfrannu at y broses o drawsnewid Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru.
twitter
MenywodCymru @MenywodCymru
MenywodCymru Edrych am gyfle newydd yn y flwyddyn newydd? Taflwch gip ar Benodiadau Cyhoeddus yng #Nghymru http://t.co/GZJC8pmi34 #POWiPL
Jan 09 • reply • retweet • favorite
MenywodCymru Cofiwch ddilyn ni ar Facebook am ddigwyddiadau rhwydweithio a chyfleoedd swyddi! http://t.co/AB0rBiZK4l
Jan 09 • reply • retweet • favorite
MenywodCymru Edrych am gyfle newydd yn y flwyddyn newydd? Taflwch gip ar Benodiadau Cyhoeddus yng #Nghymru http://t.co/GZJC8pmi34
Jan 09 • reply • retweet • favorite
MenywodCymru Ydych o dan 25 ac yn edrych am #swydd Gweinyddu a Digwyddiadau dros dro yng #Nghaerdydd? http://t.co/ppdHJFi2TU Dyddiad Cau: 15/01
Jan 09 • reply • retweet • favorite
MenywodCymru “Beth yw ein barn?” @WOBUK Do public sector organisations do enough to tackle gender inequality? http://t.co/SgQ2FWW6Fj via @guardian
Jan 08 • reply • retweet • favorite